Cookies - Fleurop bloemenwinkel

Fleurop bloemen winkel
FleuropBloemenwinkel.nl
Ga naar de inhoud

Cookies

Contact
Cookies
Om te bepalen welke onderdelen van de website het meest interessant zijn voor onze bezoekers, proberen wij continu te meten, hoeveel bezoekers er op onze website komen en wat het meest bekeken wordt.


Hiervoor gebruiken wij cookies;
Van de informatie die wij zo verzamelen worden statistieken gemaakt. Deze statistieken geven ons inzicht in hoe vaak onze website bezocht wordt, waar precies bezoekers de meeste tijd doorbrengen, enzovoort. Hierdoor zijn wij in staat structuur, navigatie en inhoud van de website zo gebruiksvriendelijk mogelijk voor je te maken. De statistieken en overige rapportages herleiden wij niet naar personen.
Wij gebruiken cookies voor:
·         Het bijhouden van het aantal bezoekers op onze webpagina's
·         Het bijhouden van de tijdsduur die elke bezoeker doorbrengt op onze webpagina's
·         Het bepalen van de volgorde waarin een bezoeker de verschillende pagina's van onze website bezoekt
·         Het beoordelen welke delen van onze site aanpassing behoeven
·         Het optimaliseren van de website
·         Wij bewaren geen IP adressen die verwijzen naar personen !!
Wij gebruiken geen privacy gevoelige informatie, de gegevens die wij bewaren zijn alleen die gegevens die van belang zijn voor onze site!
CONTACT US
Created by R.Mulder
© Fleurop interflora BV
© R.Mulder 2019
ABOUT
Fleuropbloemenwinkel.nl is één van de handelsnamen van Bloemen in het Gooi.

POLICY
Wij hanteren onze voorwaarden alsmede de AVG 2018 zoals deze is vastgestelt door de EU. Alvorens te bestellen adviseren wij u eerst deze voorwaarden te lezen!
Fleurop Bloemen winkel
Terug naar de inhoud